Gratis offerte

Bel ons: +32 56 61 75 37

Productie coördinator wisselploeg / Coordinateur de la production en équipes rotatives

Functieomschrijving: 

Als productiecoördinator in wisselploeg ben je verantwoordelijk voor de dagdagelijkse productie en ziet er nauw op toe dat de productiequota gehaald worden. Kwaliteit en veiligheidsnormen draag je hoog in het vaandel. Je bent de voornaamste operator van de automatische stapelaar. Jouw team bestaat uit een tiental medewerkers, waaronder betonarbeiders, betonafstrijkers en rolbrugbedienaars. Verder ben je verantwoordelijk voor de organisatie van het onderhoud en de herstellingen aan de bekistingen, dit in samenwerking met externe partijen.

Je rapporteert rechtstreeks aan de productiemanager. Samen met de productieplanner-aankoper zorg je ervoor dat de nodige materialen zoals wapeningsnetten en hulpstukken tijdig besteld worden. In samenspraak met de productiemanager en de HR manager rekruteer je nieuwe medewerkers voor je team.

En tant que coordinateur de la production en équipes rotatives, vous êtes responsable de la production quotidienne et veillez à ce que les quotas de production soient atteints. Les normes de qualité et de sécurité sont d'une importance capitale pour vous. Vous êtes l'opérateur principal de l'empileur automatique. Votre équipe est composée d'une dizaine d'employés, dont des bétonneurs, des lisseurs de béton et des opérateurs de ponts roulants. Vous êtes également responsable de l'organisation de l'entretien et des réparations du coffrage en collaboration avec les parties externes.

Vous êtes directement rattaché au responsable de la production. En collaboration avec le planificateur de production-acheteur, vous veillez à ce que les matériaux nécessaires, tels que les treillis de renfort et les accessoires, soient commandés en temps utile. En concertation avec le responsable de production et le responsable RH, vous recrutez de nouveaux employés pour votre équipe.

Profiel: 

Je beschikt minimum over een technisch bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring. Je bent eerst en vooral een teamspeler en beschikt over de nodige aanleg om met mensen om te gaan, ze te motiveren en leiding te geven. Je kan onafhankelijk en zelfstandig werken, en hebt goede organisatorische capaciteiten. Je beheerst het Nederlands perfect en hebt kennis van het Frans. Administratief kan je overweg met MS Excel, Word en Outlook. Affiniteit met de bouwsector, in de ruimste zin, is een must. Ervaring in de betonsector is een pluspunt. De wisselploeg start de ene week om 4u, de week erop om 12u.

Vous êtes titulaire d'un baccalauréat technique au moins ou d'un diplôme équivalent par l'expérience. Vous êtes avant tout un meneur ou leader d'équipe et vous avez le talent nécessaire pour traiter avec les gens, les motiver et les diriger. Vous pouvez travailler de manière indépendante et autonome et vous avez un bon sens de l'organisation. Vous avez une parfaite maîtrise du néerlandais et une connaissance du français. Sur le plan administratif, vous pouvez travailler avec MS Excel, Word et Outlook. Une affinité avec le secteur de la construction, au sens large, est indispensable. Une expérience dans le secteur du béton est un atout. L'équipe tournante commence par une semaine à 4h, puis la semaine suivante à 12h.

 

 

Indien u zich aangesproken voelt door deze vacature, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Si vous vous sentez attiré par ce poste vacant, n'hésitez pas à nous contacter.

Stuur uw motivatiebrief en CV naar onderstaand adres, of maak gebruik van het online sollicitatieformulier.

Envoyez votre lettre de motivation et votre CV à l'adresse ci-dessous, ou utilisez le formulaire de candidature en ligne.

CBS Beton bv

Industriezone d'Hooie
Hooiemeersstraat 8
B-8710 Wielsbeke

U kan ons ook via e-mail bereiken op info@cbs-beton.com, of op het telefoonnummer +32 56 61 75 37.

Vous pouvez également nous joindre par courrier électronique à l'adresse info@cbs-beton.com ou par téléphone: +32 56 61 75 37.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 3 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf doc docx ppt pptx xls xlsx.