Skip to main content
Vrachtwagen CBS Beton

Onze diensten

Een groot woord, waaraan we bij CBS Beton veel belang hechten. Ook als het even anders loopt dan verwacht, zetten we alles in het werk om uw project tot een goed einde te brengen. We willen verder blijven groeien en evolueren, maar dat kan alleen samen met u. Geef ons aan wat u wilt realiseren en wij gieten uw ideeën in een betonvorm.

Snel leverbaar

Levering en plaatsing

U kan de keerwanden komen afhalen met een daarvoor geschikt voertuig, wij zorgen voor een correcte belading. Wij kunnen voor u de keerwanden leveren op de werf. Ofwel lost de klant de elementen zelf (waarvoor u de nodige hefhaken kan aankopen) ofwel lost onze kraanman de elementen met de optie om die meteen op hun plaats te zetten vanaf de vrachtwagen op een daartoe voorbereide ondergrond (CBS Beton voert geen grondwerken uit).

blocks

Bestekteksten

U kan onderstaande bestekteksten raadplegen voor onze prefab-betonproducten: Keerwanden, CLF10GS en DLF10GS, kopmuren en grafkelders voor de Belgische markt.

men

Know-how

Het advies van CBS Beton staat al vele jaren gekend als doorgedreven en deskundig inzake betonprojecten. We zijn niet louter een productiebedrijf maar een bedrijf met een doorgedreven Know-how. Onze bedrijfsspecialisten dragen bij aan de successen van vele tevreden klanten. Wij stellen onze kennis ten dienste van overheden, steden en gemeenten, architecten, studiebureaus, aannemers en grondwerkers.

Bestekteksten voor de Belgische markt

Bestektekst standaard kopmuren, modellen voor de Belgische markt

Referentiemodel: CBS Beton model KOPMUUR

De kopmuren bestaan uit zelf verdichtend gewapend beton en zijn aan de rugzijde glad afgewerkt. De kopmuren voldoen aan de NBN EN 206-1 en aan de NBN 15-001 binnen constructieklasse S1. De kopmuren zijn voorzien van sterkteklasse C60/75 in omgevingsklassen EE3, EA3 en ES4. Daarnaast voldoen ze tevens aan milieuklassen XC4, XD3, XS3, XF4 en XA3. De kopmuren hebben een minimale betondekking van 35 mm en zijn rondom voorzien van kantlijsten van 10 mm. De kopmuren zijn af fabriek BENOR gekeurd conform PTV 100. De wapening is van het type DE500BS. De keerelementen zijn CE gemarkeerd en voorzien van kogelkopankers en schroefankers zodat deze veilig met een kettingstel geplaatst kunnen worden. De kopmuren voldoen aan het standaardbestek 250 versie 3.1 – hoofdstuk 3, items 41 en 42 van het agentschap wegen en verkeer. Daarnaast voldoen ze ook aan items J3116 en J3117 van Qualiroute volgens gebruikersveiligheidsklasse 3, energie absorptieklasse NE en werden ze beproefd op impactsnelheid van 100 km/u. Hierdoor voldoen ze aan de norm NBN EN 12767. De kopmuren hebben een overlast van 10 kN/m².

Bestektekst CLF10GS modellen voor de Belgische markt

Referentiemodel: CBS Beton model CLF10GS

De keerelementen bestaan uit zelf verdichtend gewapend beton en zijn aan alle zichtzijden glad afgewerkt. Alle elementen voldoen aan de NBN EN 206-1 en aan de NBN 15-001 binnen constructieklasse S1. De elementen zijn voorzien van sterkteklasse C60/75 in omgevingsklasse EE3 en milieuklassen XC4 en XC1. De keerelementen hebben een minimale betondekking van 30 mm en zijn bovenaan afgewerkt met een gezette lijst en zijdelings met kantlijsten van 10 mm. De keerelementen zijn af fabriek BENOR gekeurd conform NBN B 21-132 en NBN EN 15258. De wapening is van het type B500A. De keerelementen zijn CE gemarkeerd en voorzien van kogelkopankers zodat deze met een kettingstel geplaatst kunnen worden. De aansluiting tussen de keerwanden gebeurt via een tand-groef systeem. Tussen de horizontale verankering zit een zandspleet die toelaat om de wanden perfect uit te lijnen tijdens het plaatsen. Bij normaal gebruik hebben de keerwanden een overlast van 10 kN/m² bij zowel een vlakke aanvulling als een talud aanvulling van 12 over 4. De keerelementen kunnen standaard ook omgekeerd gebruikt worden onder de voorwaarde van een voetaanvulling van minstens 30 procent van de hoogte en een horizontale overlast van maximaal 5 kN/m².

Bestektekst DLF10GS modellen voor de Belgische markt

Referentiemodel: CBS Beton model DLF10GS

De keerelementen bestaan uit zelf verdichtend gewapend beton en zijn aan alle zichtzijden glad afgewerkt. Alle elementen voldoen aan de NBN EN 206-1 en aan de NBN 15-001 binnen constructieklasse S1. De elementen zijn voorzien van sterkteklasse C60/75 in omgevingsklasse EE3 en milieuklasses XC4 en XC1. De keerelementen hebben een minimale betondekking van 30 mm en zijn bovenaan afgewerkt met een gezette ronde lijst en zijdelings met kantlijsten van 10 mm. De keerelementen zijn af fabriek BENOR gekeurd conform NBN B 21-132 en NBN EN 15258. De wapening is van het type B500A. De keerelementen zijn CE gemarkeerd en voorzien van kogelkopankers zodat deze met een kettingstel geplaatst kunnen worden. De aansluiting tussen de keerwanden gebeurt via een tand-groef systeem. Tussen de horizontale verankering zit een zandspleet die toelaat om de wanden perfect uit te lijnen tijdens het plaatsen. Bij normaal gebruik hebben de keerwanden een overlast van 25 kN/m² bij een vlakke aanvulling. Onder een talud aanvulling van 8 over 4 wordt aan een bijkomende overlast van 10 kN/m² voldaan. De keerelementen voldoen tevens aan de eisen gesteld aan load model 1 (LM 1) van Eurocode 1 (EN 1991-2) op een afstand van 1 meter uit de muur.

Bestektekst grafkelders

Bestektekst geprefabriceerde betonnen grafkelders

Geprefabriceerde betonnen grafkelders zijn grafkelderelementen van gewapend zelf verdichtend beton uit een fabriek die BENOR gecertificeerd is volgens de technische voorschriften van de geprefabriceerde elementen voor infrastructuurwerken (PTV 100).  Ze voldoen aan volgende bepalingen:

1 Vorm en afmetingen

De uitwendige en inwendige vorm is een balk met rechthoekig grondvlak.

De enkele grafkelder heeft een opening bovenaan die afgedekt wordt met 8 verplaatsbare gewapende betonnen dekselplaten met een maximaal gewicht van 60 kg per stuk. De nominale inwendige afmetingen bedragen: LxBxH(cm): 224x82x62.

De dubbele grafkelder heeft een opening bovenaan die afgedekt wordt met 8 verplaatsbare gewapende betonnen dekselplaten met een maximaal gewicht van 60 kg per stuk. De onderste cel wordt afgedekt door beweegbare gewapende betonnen tussenplaten die de bodem vormen voor de bovenliggende tweede cel. Er zijn opnieuw 8 platen met een maximaal gewicht van 30 kg per stuk. In 1 van de 8 platen is een handopening voorzien zodat de tussenplaten gemakkelijk gemonteerd en gedemonteerd kunnen worden. De nominale inwendige afmetingen bedragen: LxBxH(cm): 224x82x125.

De minimale dikte van de wanden en de bodem bedraagt 60 mm. De minimale dikte van de dekselplaten bedraagt 80 mm.

De vorm en maatvoering van de kelderbakken en van de deksels zijn goed op elkaar afgestemd en laten goede afsluiting van de kelders toe. Hetzelfde geldt voor de vorm en de maatvoering van de tussenplaten.

Iedere grafkelder is aan de kopse zijde, onderaan, voorzien van een ingestorte rubber aansluitmof dia 110 mm ten behoeve van de beluchting en afvoer van eventueel lek- en/of condenswater. De positie van de aansluitmof zorgt ervoor dat er nooit water kan blijven staan in de kelder. De aansluitmof is waterdicht ingegoten en vertoont geen gebreken of scheurvorming in de nabije omgeving.

2 Beton

Voor het vervaardigen van het beton wordt uitsluitend gebruik gemaakt van BENOR gecertificeerde grondstoffen, hulpstoffen en bindmiddelen. Alle beton is zelf verdichtend uitgevoerd. Het beton wordt conform de normen: EN 206 en NBN 15-001 geproduceerd.

De betonsamenstelling voldoet minstens aan volgende eisen:

C60/75 GB EE3 XC4 XF1 14 PREV 2 AR 3 CEM I LA WAI (0,50) BENOR

3 Wapening

De wapening en de wapeningskorven zijn BENOR gecertificeerd conform de technische voorschriften 302. De mechanische en chemische eigenschappen voor staven en/of walsdraad voldoen minstens aan de eigenschappen van staalkwaliteit BE 500 ES. De wapening wordt zo veel als mogelijk machinaal gelast.

4 Rekennota

Voor elk type geprefabriceerde betonnen grafkelder wordt een rekennota afgeleverd conform de vigerende Belgische normen op de datum van het bestek. De rekennota houdt rekening met volgende randvoorschriften:

  • In extreme toestand wordt uitgegaan van grondwaterniveau tot op maaiveldhoogte. Maaiveldhoogte dient geïnterpreteerd te worden als de bovenkant van de kelderbak zonder deksel.
  • In gebruikstoestand wordt rekening gehouden met de eigenschappen van zandgrond voor de grond in situ alsook voor de aanvullingsgrond
  • De grafkelder mag niet beschadigd worden als op 25 cm boven het maaiveld gebruik gemaakt wordt van lichte transportmachines, onderhoudsmachines of graafmachines. Er dient gerekend te worden met een eigen gewicht van 3.500 kg en een last van 500 kg.
  • Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat de bakken beproefd worden op waterdichtheid door de grafkelder in vrijstaande positie. Dat betekent dat de grafkelder binnenin wordt gevuld tot op 10 cm onder de bovenrand. Er mag een opstelling gemaakt worden die de gronddruk simuleert op voorwaarde dat een visuele controle van de waterdichtheid mogelijk blijft.

5 Waterdichtheid

De geprefabriceerde betonnen grafkelders zijn waterdicht. De waterdichtheidsproef bestaat erin om de bakken op 80 cm hoogte op te stellen op 5 houten balken. De aansluitopening wordt afgedicht en de grafkelder wordt gevuld met water tot op 10 cm van de bovenkant. Na één etmaal wordt een visuele controle gedaan van zowel de zijwanden als de bodem. Er mogen geen lekken zijn.

6 Visuele kenmerken

De oppervlakken van de betonnen grafkelders zijn vrij van scheuren. Oppervlakkige scheuren geven geen aanleiding tot weigering voor zover hun opening niet groter is dan 0,10 mm. De oppervlakken zijn vrij van grindnesten.

De grafkelders worden glad gestort. Het opvullen van luchtbellen is toegestaan met een gepaste herstelmortel op voorwaarde dat de diameter van de grootste luchtbel niet groter is dan 30 mm.

Er zijn geen uitsteeksels aan de bovenzijde van de grafkelder. Het bovenvlak is mooi glad zodat een correcte sluiting van de deksels mogelijk is.

Er zijn geen scherpe ribben, hoeken of uitsteeksels aan de deksels die aanleiding kunnen geven tot perforatie van het afdekkingsmateriaal op de kelder.

7 Hijsankers

Het gebruik van gecertificeerde hijsankers is toegestaan voor zover deze blijvend roestvrij zijn en buiten het bovenvlak van de grafkelders geplaatst zijn. Het is niet toegestaan niet-blijvende hefhaken te verwijderen door ze af te slijpen en te behandelen met zinkverf.

8 Levering en stapeling

De grafkelders zijn bij levering minstens 28 dagen oud. De grafkelders worden geleverd op twee euro pallets. Op die manier wordt de kans op beschadiging merkelijk kleiner. De enkele grafkelders mogen 2-hoog op elkaar gestapeld worden indien voldoende stophout tussen de twee grafkelders aanwezig is. In de grafkelders bevindt zich een set dekselplaten en indien noodzakelijk een set tussenplaten. Elke set wordt gezamenlijk verpakt en voorzien van een hijsband. Op die manier kunnen de platen bij het lossen gemakkelijk uit de grafkelders genomen worden.

9 Identificatie

De grafkelders worden voorzien van een onuitwisbare markering waarbij fabrikant en productiedatum aan de binnenzijde van de kelders wordt aangebracht. De reservesets worden voorzien van een onuitwisbare markering.