Skip to main content

Privacy policy

Bij CBS Beton respecteren we uw privacy. Dit privacybeleid beschrijft welke soorten persoonlijke informatie wij verzamelen, hoe we die informatie gebruiken, met wie we ze delen. Bovendien geeft dit privacybeleid aan welke rechten en keuzes u als individu hebt met betrekking tot de manier waarop wij uw informatie gebruiken. We beschrijven ook de maatregelen die we nemen om de veiligheid van uw informatie te garanderen en hoe u ons kunt contacteren over onze privacypraktijken en om uw rechten uit te oefenen.

Informatie die wij verzamelen

Wij verzamelen persoonlijke informatie over u op verschillende manieren, bv. via deze site en sociale mediakanalen; op onze evenementen en via de telefoon en per fax; en in het kader van onze interacties met klanten en verkopers. De volgende soorten persoonlijke informatie kunnen worden verzameld (zoals voorzien in de lokale wet): contactgegevens (zoals naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer); gebruikersnaam en wachtwoord wanneer u zich op deze site registreert; geolocatie gegevens in verband met bepaalde functies van deze site; informatie die u verstrekt over vrienden of andere mensen van wie u wil dat we ze contacteren; en andere informatie die u aan ons verstrekt, bv. via enquêtes of via ‘Contacteer ons’- of ‘Informatie aanvragen’ op deze site.

Informatie die op geautomatiseerde wijze wordt verzameld

Wanneer u deze site bezoekt, is het mogelijk dat wij bepaalde informatie op geautomatiseerde wijze verzamelen, bv. via cookies, webbeacons en webserver logs. De informatie die we op die manier kunnen verzamelen omvat IP-adres, uniek apparaat-id, browserkenmerken, apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL’s, informatie over acties die op deze site ondernomen werden, datums en tijdstippen van bezoeken aan deze site en andere gebruiksstatistieken. Een ‘cookie’ is een bestand dat websites naar de computer van een bezoeker of een ander met het internet verbonden apparaat sturen om de browser van de bezoeker te identificeren of om informatie of instellingen in de browser op te slaan. Een ‘webbeacon’, ook wel bekend als een internettag, pixeltag of clear GIF, koppelt webpagina’s aan webservers en hun cookies en wordt gebruikt om informatie die via cookies is verzameld terug te sturen naar een webserver. Door deze geautomatiseerde verzamelmethodes kunnen we ‘clickstream-gegevens’ verkrijgen. Dat is een logboek van de links en andere inhoud waarop een bezoeker klikt terwijl hij op een website surft. Als de bezoeker door de website klikt, kan er een verslag van de actie worden verzameld en opgeslagen. Wij linken bepaalde gegevenselementen die we op geautomatiseerde wijze verzameld hebben, zoals uw browserinformatie, met andere informatie die we over u verkregen hebben om bijvoorbeeld te weten of u een e-mail geopend hebt die we u stuurden. Uw browser kan u vertellen hoe u gewaarschuwd kunt worden wanneer u bepaalde soorten cookies krijgt of hoe u bepaalde soorten cookies kunt beperken of blokkeren. Merk echter wel op dat u zonder cookies mogelijk niet alle functies van deze site kunt gebruiken. Voor zover dat vereist is door de toepasselijke wetgeving zullen wij uw toestemming vragen vooraleer we persoonlijke informatie verzamelen via cookies of gelijkaardige geautomatiseerde middelen.

De aanbieders van apps, tools, widgets en plug-ins van derden op deze site, zoals tools om sociale media te delen, kunnen ook geautomatiseerde middelen gebruiken om informatie te verzamelen over uw interacties met deze functies. Deze informatie wordt rechtstreeks verzameld door de aanbieders van de functies en is onderworpen aan het privacybeleid of de kennisgevingen van deze aanbieders. Behoudens de toepasselijke wetgeving is CBS Beton niet verantwoordelijk voor de praktijken van deze aanbieders.

Hoe we de informatie die we verzamelen gebruiken

We gebruiken de bovenvermelde informatie voor de volgende activiteiten (zoals toegelaten volgens de lokale wetgeving): aanmaken en beheren van online accounts; beheren van de relaties met onze klanten en leveranciers; verzenden van promotiemateriaal, waarschuwingen over beschikbare posities en andere communicatie; communiceren over en beheren van de deelname aan speciale evenementen, promoties, programma’s, aanbiedingen, enquêtes, wedstrijden en marktonderzoek; beantwoorden van vragen van individuen; exploiteren, evalueren en verbeteren van ons bedrijf (inclusief het ontwikkelen, verbeteren, analyseren en verbeteren van onze diensten); beheren van onze communicatie; uitvoeren van gegevensanalyses; en uitvoeren van boekhouding, audits en andere interne functies); beschermen tegen, identificeren en proberen te voorkomen van fraude en andere onwettige activiteiten, claims en andere aansprakelijkheden; en naleven en afdwingen van de toepasselijke wettelijke vereisten, relevante industriestandaarden, contractuele verplichtingen en ons beleid.

We kunnen de informatie ook op andere manieren gebruiken. In dat geval zorgen we voor specifieke berichtgeving op of voorafgaand aan het moment van inzameling.Daarnaast gebruiken we informatie die wordt verzameld via cookies, webbeacons, pixels, webserver logs en andere geautomatiseerde middelen voor doeleinden zoals het aanpassen van de manier waarop onze gebruikers deze site gebruiken; het leveren van inhoud die is afgestemd op de interesses van onze gebruikers en op de manier waarop onze gebruikers deze site gebruiken; en het beheren van deze site en andere aspecten van ons bedrijf. Voor zover dat vereist is door de toepasselijke wetgeving zullen wij uw toestemming vragen vooraleer we informatie verzamelen via cookies of gelijkaardige geautomatiseerde middelen.

We gebruiken op deze site ook analysediensten van derden, zoals die van Google Analytics. De aanbieders van deze analyses die deze diensten beheren, maken gebruik van technologieën zoals cookies, webserver logs en webbeacons om ons te helpen uw gebruik van onze sites te analyseren. De informatie die op deze manier (inclusief IP-adres) wordt verzameld, kan worden bekendgemaakt aan andere relevante derde partijen die de informatie gebruiken. Als u meer wil weten over deze analysediensten en over hoe u zich kunt afmelden, dan kunt u de volgende sites bezoeken: Google Analytics: https://tools.google.com/dlpag...

Sollicitanten

Als u gesolliciteerd hebt voor een job bij CBS-beton/jobs zullen de persoonlijke gegevens die u voor uw sollicitatie verzonden hebt gebruikt worden om uw sollicitatie te verwerken en te behandelen. Wij zullen de gegevens van uw sollicitatie niet verkopen aan niet-gelieerde derden voor hun commerciële doeleinden. Wij kunnen de gegevens van uw sollicitaties delen met recruteerders, consultants, advocaten, achtergronddiensten en onze partners. De gegevens op uw sollicitatie kunnen in overeenstemming met dit privacybeleid ook worden gebruikt voor bepaalde regelgevende, wettelijke en nalevingdoeleinden.

Voor zover de door u verstrekte persoonsgegevens details bevatten over uw: ras of etnische afkomst; politieke opvattingen of overtuigingen; religieuze overtuiging; lidmaatschap van een vakbond of politieke partij; lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand; seksleven; plegen (of vermeend plegen) van een misdrijf of daarmee verband houdende procedures; functiewaardering of opleiding, machtigt u CBS Beton uitdrukkelijk om dergelijke gegevens te verwerken voor de doeleinden van uw sollicitatie en voor de andere doeleinden die hierin worden beschreven.

Door gegevens online aan ons te verstrekken, stuurt u ze naar de Europa, waar ze onderworpen zijn aan de bescherming die wordt geboden door de Europese wetgeving, die kan verschillen van de wetgeving in uw land en waarvan uw land kan oordelen dat ze geen adequate bescherming van de privacy biedt. Als u er niet mee instemt dat uw sollicitatiegegevens uitsluitend worden beheerst door de wetgeving van de Europa zal ReCon uw sollicitatie niet accepteren.

Reclame gebaseerd op uw interesses

We delen de persoonlijke informatie die we van u verzamelen met verkopers, die op basis van onze instructies diensten voor ons uitvoeren. We geven deze verkopers geen toestemming om de informatie te gebruiken of openbaar te maken, behalve wanneer dit nodig is om diensten in onze naam uit te voeren of om te voldoen aan wettelijke vereisten.

Informatie die we delen

Daarnaast kunnen we informatie over u openbaar maken als we daartoe verplicht zijn door de wet of een juridisch proces; aan wetshandhavingsinstanties of andere overheidsfunctionarissen op basis van een rechtmatig verzoek tot openbaarmaking; en wanneer we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen, of in verband met een onderzoek naar een vermoedelijke of feitelijke frauduleuze of illegale activiteit. We behouden ons ook het recht voor om persoonlijke informatie die we over u hebben over te dragen in het geval dat we ons bedrijf of onze activa geheel of gedeeltelijk verkopen of overdragen (ook in het geval van een reorganisatie, ontbinding of liquidatie).

Informatie die wordt verzameld via plug-ins en widgets van derden op deze site (zoals informatie met betrekking tot uw gebruik van een tool om sociale media te delen) wordt rechtstreeks verzameld door de aanbieders van de plug-ins en widgets. Deze informatie valt onder het privacybeleid van de aanbieders van de plug-ins en widgets, en ReCon is niet verantwoordelijk voor de informatiepraktijken van deze aanbieders.

Uw rechten en keuzes

Wij bieden u bepaalde keuzes in verband met de persoonlijke informatie die wij over u verzamelen en de manier waarop wij met u communiceren. Om uw voorkeuren bij te werken vraagt u ons om uw gegevens te verwijderen van onze mailinglijsten, uw rechten uit te oefenen of een verzoek in te dienen. Neem contact met ons op zoals aangegeven in het gedeelte ‘Hoe kunt u ons contacteren?’ van dit Privacybeleid. Voor zover de wet van uw rechtsgebied daarin voorziet, kunt u verzoeken om toegang te krijgen tot de persoonlijke informatie die wij over u bewaren of om de informatie te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of te blokkeren door contact met ons op te nemen op de manier die hieronder wordt aangegeven. Indien de wet daarin voorziet, kunt u elke toestemming intrekken die u eerder aan ons hebt gegeven of op elk moment op rechtmatige gronden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. In de toekomst zullen wij dan uw voorkeuren toepassen.

Gegevensoverdrachten

We kunnen de persoonlijke informatie die we over u verzamelen overdragen aan landen buiten het land waar de informatie oorspronkelijk is verzameld. Het is mogelijk dat deze landen niet dezelfde wetten inzake gegevensbescherming hebben als het land waar u de informatie in eerste instantie hebt verstrekt. Wanneer wij uw informatie aan andere landen overdragen, zullen wij deze informatie beschermen zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Hoe wij persoonlijke informatie beschermen

We handhaven administratieve, technische en fysieke beveiligingen om de door u verstrekte persoonlijke informatie te beschermen tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik.

Koppelingen naar sites, apps en diensten van derden

Voor uw gemak en informatie kan deze site links bevatten naar sites, apps en diensten van derden die worden beheerd door bedrijven die niet zijn aangesloten bij CBS Beton. Deze bedrijven kunnen hun eigen privacyverklaringen of -beleid hebben. Wij bevelen u sterk aan deze verklaringen of dit beleid te lezen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken van sites, apps of diensten die niet uitgaan van CBS Beton.

Updates van ons Privacybeleid

Dit Privacybeleid (met inbegrip van eventuele addenda) kan periodiek worden bijgewerkt om veranderingen in onze persoonlijke informatiepraktijken te weerspiegelen. Voor belangrijke wijzigingen zullen we u op de hoogte stellen door een opvallende mededeling op onze sites te plaatsen die bovenaan het beleid aangeeft wanneer het beleid voor het laatst is bijgewerkt.

Hoe kunt u ons contacteren?

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit Algemeen Privacybeleid, uw rechten wilt uitoefenen of als u wilt dat wij de informatie over u of uw voorkeuren bijwerken, kunt u ons online bereiken op info@cbs-beton.com.