Skip to main content

Silobloc

10 Ton aslast certificat
  • Silobloc Header

SILOBLOC TOT 10 TON ASLAST

Silobloc als scheidingsmuur tussen 2 silo’s - dubbelkerend

  • Snelle en eenvoudige plaatsing
  • Nadien kunnen de wanden verhoogd worden
  • Horizontaal en verticaal worden de wanden gekoppeld met een tand-groef verbinding
  • Ideaal voor afwatering + aanbrengen folie
  • Praktisch voor het opdelen van bestaande silo

Het Silobloc-systeem zijn nieuwe ontwikkelde blokken die gebruikt worden als scheidingswand voor sleufsilo’s. In plaats van de traditionele U-wanden kan je nu ook gebruik maken van deze betonnen opvulblokken. Ze zijn gemakkelijk stapelbaar en wegen minder. Het grote voordeel is ook dat nadien uw muren kan verhogen zonder probleem waardoor je de capaciteit van uw silo kan verhogen.

De elementen worden horizontaal en verticaal gekoppeld met een tand-groef verbinding zodat de blokken één geheel vormen. Voor je de silo’s in gebruik neemt, moeten de bakken gevuld zijn met steenslag of zand alvorens te belasten met ruwvoer. Ook moet er altijd gecontroleerd worden de grond genoeg draagkracht heeft.

Silobloc sfeerbeeld

SILOBLOC ZONDER HIEL OF MET CIRCULATIEGANG, 10 TON ASLAST

SILOBLOC MET HIEL, 10 TON ASLAST

Silobloc trappen

Silobloc dekplaat

Technische info

Silobloc gamma

Mogelijke uitvoering

CSBLOCB zonder hiel

CSBLOC120-157.5x250

CSBLOC zonder hiel met onderplaat

CSBLOC120-107.5x250

CSBLOCZ met hiel

SILO-BLOC-157,5-x-250-met-hiel

CSBLOCZ met hiel en onderplaat

CSBLOCZB

CSBLOCC met circulatiegang

CSBLOCC120-157.5X250

CSBLOCT

CSBLOCT120-93,5X250
 
CSBLOCT120 111X250
 
SILO-Bloc-Trap-CSBLOCT120-163.5x200

BLOC combinaties

Trapcombinatie-+-bakken
 
Trapcombinatie-+-deksel
 
Trapcombinatie-met-loopgang
 
Trapcombinatie-+-3-bakken-op-elkaar-Hersteld

CSBLOCP

CSBLOCP120-6x250

Silobloc zonder hiel: 10 Ton Aslast

Tractor-en-SILO-BLOC-zonder-hiel-10-ton-aslast-ned

Silobloc met hiel: 10 Ton Aslast

Tractor-en-SILO-BLOC-met-hiel-10-ton-aslast-ned

Aslasten

De aslast wordt berekend door de massa van de verdichtingsmachine te delen door het aantal assen (meestal door 2 dus). Bij CBS Beton worden alle wanden berekend met een randafstand van 0 cm zodat u uw silo over de volledige breedte kunt aanrijden. Hiermee voldoet CBS Beton aan de strengste normen. Bij de keuze van uw nieuwe silo is het van groot belang zowel de aslast als de randafstand te controleren.

Een randafstand van 0 cm!

Onze silowanden zijn zo ontworpen dat ze tot tegen de rand mogen dicht gereden worden. Hierdoor kan de gehele breedte van de silo benut worden om het ruwvoer vast te rijden. Op die manier wordt de beste conservering van uw ruwvoer gerealiseerd. Een hoge wieldruk is van groot belang om uw silokuil goed te verdichten. Hoe hoger de aslast mag zijn, des te beter de kuil verdicht kan worden. Dit geldt voor elke kuil: maïs, gras of lasagne. Hoe hoger de wieldruk, des te beter de verdichting.

Achslaste

Hefhaken voor het plaatsen van wanden

Om de wanden te verplaatsen zijn volgende hefhaken vereist.

Zie technische fiche welke hefhaken nodig zijn voor welk type wanden.

  • Kogelkopankers (1) = KKA
  • Schroefankers = MRD24 - MRD42 (2)
Hefhaken types
foto's in actie met hefhaken

Stellatten

Er worden kunststoffen stellatten van 3 cm tussen de wanden geplaatst. Voordelen zijn: ze zullen niet scheuren of splinteren, bovendien nemen de stellatten geen vocht op en kunnen niet rotten. Ze behouden hun mechanische eigenschappen bij temperaturen tussen -18 tot + 50 graden Celsius.

Om minder Sikaflex te gebruiken, worden tussen de hoge wanden ook schuimvoegen geplaatst om de kost te beperken.

Stellatten Pakket Voegsysteem
Stellatten en Mousses Bevestiging stellatten

AFKITTEN

Sikaflex
Bij wanden die naast elkaar worden geplaatst, brengen we een Sikaflex voegafdichtingsproduct aan met een vulpistool. De installateur brengt aan elke kant van de wand Sikaflex aan om een sterke voeg te creëren. Dit noemt men afkitten.

CBS Beton kan de opvulstroken, de schuimvoegen, het voegpistool en het Sikaflex voegafdichtingsproduct leveren.

DSC_1809 sikaflex-pro-3-sl-600ml-2-kitcentrum
Afkitten wanden CBS Beton